torstai 22. toukokuuta 2008

Aluksi meillä oli hieman hankaluuksia, mutta sitten loppua kohden ryhmätyöskentely alkoi sujua, kun saimme aiheen rajattua.
Opimme tuntemaan proosaa. Opimme joustavampaan ryhmätyöhön ja ryhmätyöskentelyyn sopeutumista.
Jokainen teki oman osansa ryhmätyössä ja jokaisen mielipiteitä pyrittiin ottamaan huomioon.
Opettajalta saatiin tukea ja aineistoa pyrittiin käyttämään parhaan mukaan.
Toteutus ei ihan ollut ennakko-odotusten mukainen, mutta lopputulos oli kuitenkin hyvä.
Jatkossa voisi:
Opettaja voisi tehdä työnannon selvemmin.
Ryhmän jäsenet voisivat heti alkaa hommiin.

Ei kommentteja: